Zakelijk

Zakelijk

TALKSHOW
De talkshow bestaat uit drie elementen: een case study, interviews met twee experts en een dialoog met het publiek. Tijdens de casestudy zal Haiko als host de relevante (Nederlandse & Europese) beleidsplannen introduceren aan het publiek. Vervolgens gaat hij in gesprek met twee experts om hier meer over te leren. Hoe denken zij (vanuit hun rol) bijvoorbeeld dat het beste tot effec&eve wetgeving gekomen kan worden? En wat is hierin de rol van de overheid, het bedrijfsleven en burgers? Kunnen we out-of-the-box denken om lokaal een circulaire tex&elketen te organiseren? En hoe kunnen we het vooral leuker en makkelijker maken om hieraan bij te dragen?

Tot slot wordt het publiek gevraagd input te geven en vragen te stellen aan de twee experts. Het doel van de talkshow is daarom om op een frisse & energieke manier mensen te betrekken in het gesprek om zo gezamenlijk te leren & ideeën uit te wisselen over de aanstaande wetgeving.

PANELGESPREK
Tijdens het panelgesprek wordt de (lokale) tex&elketen uitgenodigd aan tafel. Hierbij gaan het bedrijfsleven, ondernemers, (kritische) consumenten en beleidsvoerders in gesprek om na te denken over de (lokale) invulling van beleidsprogramma’s. Het doel van dit gesprek is om Tilburg als Tex&elstad een shortlist met vijf aanbevelingen te laten opstellen die als input kan dienen voor het beleidsproces.

RESULTAAT
Beoogd wordt om deze middag tot nieuwe kennis & inzichten te komen en afstemming te vinden op zowel europees-nationaal-lokaal niveau als tussen politiek-bedrijfsleven-burgers. N.a.v. de middag zal een lijst met vijf aanbevelingen worden opgesteld die later aan de lokale wethouder circulaire economie te gemeente Tilburg, Bas van der Pol, zal worden overhandigd.

TALKSHOW
De talkshow bestaat uit drie elementen: een case study, interviews met twee experts en een dialoog met het publiek. Tijdens de casestudy zal Haiko als host de relevante (Nederlandse & Europese) beleidsplannen introduceren aan het publiek. Vervolgens gaat hij in gesprek met twee experts om hier meer over te leren. Hoe denken zij (vanuit hun rol) bijvoorbeeld dat het beste tot effec&eve wetgeving gekomen kan worden? En wat is hierin de rol van de overheid, het bedrijfsleven en burgers? Kunnen we out-of-the-box denken om lokaal een circulaire tex&elketen te organiseren? En hoe kunnen we het vooral leuker en makkelijker maken om hieraan bij te dragen?

Tot slot wordt het publiek gevraagd input te geven en vragen te stellen aan de twee experts. Het doel van de talkshow is daarom om op een frisse & energieke manier mensen te betrekken in het gesprek om zo gezamenlijk te leren & ideeën uit te wisselen over de aanstaande wetgeving.

PANELGESPREK
Tijdens het panelgesprek wordt de (lokale) tex&elketen uitgenodigd aan tafel. Hierbij gaan het bedrijfsleven, ondernemers, (kritische) consumenten en beleidsvoerders in gesprek om na te denken over de (lokale) invulling van beleidsprogramma’s. Het doel van dit gesprek is om Tilburg als Tex&elstad een shortlist met vijf aanbevelingen te laten opstellen die als input kan dienen voor het beleidsproces.

RESULTAAT
Beoogd wordt om deze middag tot nieuwe kennis & inzichten te komen en afstemming te vinden op zowel europees-nationaal-lokaal niveau als tussen politiek-bedrijfsleven-burgers. N.a.v. de middag zal een lijst met vijf aanbevelingen worden opgesteld die later aan de lokale wethouder circulaire economie te gemeente Tilburg, Bas van der Pol, zal worden overhandigd.

YouTube Video UEx1SmQ2YTlpcG1Ld29GR1VibnhENnV1WEV0TVlMeDQ5Wi41ODIyMTgwQzA4NjJCQkZC

TEXTALK SPECIAL @ TEXTILIUM FUTURA